Pārtikas pakas var saņemt maznodrošinātas personas (ģimenes) ar ienākumu līmeni līdz EUR 242,00 mēnesī

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 24 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 Aprīlis 2019 16:09

tmb20190424155223No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu var saņemt arī MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ EUR 242,00, iepriekšējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par EUR 242.00, t.sk. Balvu novadā, EAFVP atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

Ģimenēm (personām), kuru ienākumu līmenis uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pārsniedz Balvu novada pašvaldībā noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni (EUR 230,00) un ir līdz EUR 242,00, Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests izsniedz izziņu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai.

Lai varētu noteikt atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, ir jāgriežas Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka izvērtēt personas (ģimenes) materiālo situāciju.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti izvērtē tāpat kā atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona.

Saņemot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu būs iespēja visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Pārtikas paku izsniegšana notiek Brīvības ielā 47, Balvos, vai pagastu pārvaldēs, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00. Kontaktinformācija: 28301540.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei