Projekts “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 04 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 09 Aprīlis 2019 09:34

nap20-es-kohezija.jpg

Pamatojoties uz 2018.gada 7.maijā noslēgto līgumu Nr.1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA “ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļajā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 73480,61, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 20510,44, Miera ielā EUR 4287,40.

Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 3737,37, Zaļajā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 87079,55, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 66696,51.

Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem augstāk minētajās ielās. Par iemeslu tam bija arī ļoti sausa un karsta vasara, kas radīja dzeramā ūdens trūkumu piemājas akās.

Uz šodienu tehniskie noteikumi izsniegti 25 dzīvojāmo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 16 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaistīja gan būvniekus, gan arī izmantojot aģentūras “SAN-TEX” sniegtos pakalpojumus.

Būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA “Wesemann”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvi t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 69,63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Uldis Sprudzāns,

Balvu novada p/a “SAN-TEX” direktors

udensvads.jpg

Kanalizācijas skatakas izbūve Celtnieku ielā.