Biedrības „EAPN-Latvia” interešu aizstāvības stratēģija Eiropas sociālās politikas īstenošanai 2019.-2020. gadam

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 11 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 09 Aprīlis 2019 09:34

eapn_logo_200x200-11012019.jpg

,,Nabadzība ir vissmagākais vardarbības veids (Mahatma Gandijs).” Tas uzsvērts Eiropas Sociālajā hartā un Eiropas Sociālo tiesību pīlārā.

9. janvārī Rīgā notika biedrības „EAPN-Latvia” paplašinātā valdes sēde. Valdes sēdi vadīja valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere- Fogele. Tajā piedalījās 15 dalīborganizāciju pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par tādām svarīgām politiskām jomām kā nabadzība un cilvēka pamattiesības, cilvēka cienīgi ienākumi, ienākumu nevienlīdzība, garantētais minimālais ienākums, t.sk. patēriņa grozs un taisnīga darba samaksa. Piemēram, nodarbinātībai nepieciešami droši darba līgumi, jāizskauž viltus pašnodarbinātība, kā arī jānodrošina strādājošo tiesību aizsardzība.

Cilvēkiem pēc 50 gadiem Latvijā ir grūtības atrast darbu. Problēma ir arī apstāklī, kad cilvēks nevar strādāt savā profesijā. Neatbilstoša ir arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamība, tajā skaitā mājokļu politika, izglītība, veselības aprūpe un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kā arī sociālie pakalpojumi. Tika arī diskutēts par bezdarbnieku nodarbināšanas pakalpojumiem.

Mērķa grupas, ar kurām strādā EAPN-Latvia speciālisti, ir nabadzībā dzīvojošie cilvēki. EAPN-Latvia meklē iespējas viņu aizstāvībai, iesniedzot priekšlikumus Saeimas deputātiem, pašvaldību deputātiem un Ministru kabinetam. EAPN-Latvia paredz pasākumu ciklu programmā ,,Runāsim ar Eiropu”. Cilvēki mēdz iztēloties, ka tādā bagātā reģionā kā Eiropas Savienība nav nabadzīgo, un, ja ir, tad cilvēks ir neveiksminieks. Vai tā ir viņa paša problēma? Tā tas nav. Pastāvīgi augstais nabadzības līmenis Eiropas Savienībā liek domāt, ka veids, kā tiek organizēta sabiedrība un sadalīti resursi, ir nabadzības galvenais cēlonis. Nabadzības izskaušana ir politiska izvēle: lēmumi, kā to izdarīt, ir lēmumi par to, kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot.

Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas dzīvot pārtikušā sabiedrībā, ir tiesības paust savu viedokli un ietekmēt politiskos lēmumus, vienlaicīgi atbalstot EAPN-Latvia centienus. Informācija pieejama www.eapn.lv

Zigrīda Priedeslaipa, EAPN- Latvia brīvprātīgā Balvos

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei