„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Pirmdiena, 23 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Februāris 2017 16:38
Līguma priekšmets

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/8

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

23.01.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.02.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums

Darbu apjomi

Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija

Lēmums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VEICAMO DARBU APJOMUS)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei