„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu Valsts ģimnāzijai”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Trešdiena, 01 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Marts 2017 13:34
Līguma priekšmets

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu Valsts ģimnāzijai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/12

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

01.02.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.02.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "Biomasas pētniecības centrs"

Līgumcena (bez PVN)

Tehniskās dokumentācijas izstrāde - EUR 9600.00

Līguma izpildes termiņš

Tehniskās dokumentācijas izstrāde - 28.04.2017.

Pielikumi:

Nolikums

Lēmums

Līgums - tehniskās dokumentācijas izstrāde