„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Pirmdiena, 06 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Marts 2017 13:41
Līguma priekšmets

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/13

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

06.02.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "WOLTEC"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 169 266.58

Līguma izpildes termiņš

15.05.2017.

Pielikumi:

Nolikums

Darbu apjomi

Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija

Lēmums

Līgums