„Jumta siltināšana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis””

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Trešdiena, 29 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 11 Septembris 2017 12:47
Līguma priekšmets

„Jumta siltināšana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis””

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/24

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

29.03.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "Ozolmājas"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 23 799.83

Līguma izpildes termiņš

31.07.2017.

Pielikumi:

Nolikums

2.pielikums – Skices

3.pielikums – Darbu daudzumu saraksts

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei