Filtrs

Fotoizstādes atklāšana


Piesakies konkursam „Mis un Misters Balvi 2013”


Izsludina videoklipu veidošanas konkursu

Aicinām ikvienu jaunieti 15 - 19 gadu vecumā individuāli vai kopā ar draugiem, skolas/klases biedriem vai citiem domubiedriem piedalīties videoklipu konkursā, veidojot audiovizuālus (videoklipus, multiplikācijas/ animācijas filmas u.tml.) materiālus par tēmu "Cieni sevi un citus internetā", kas veicinātu drošāku interneta lietošanu, parādītu jauniešu uzvedību un rīcību internetā!

Izveido oriģinālu/ atjautīgu/ pamācošu/ komisku vai citādi lielisku video, kura garums nepārsniedz 5 minūtes, un iesniedz to mums līdz 13/01/2013 (plkst 23:59)!

Labāko darbu autoriem vērtīgas balvas no mums un Microsoft Latvia ! Vairāk informācijas un konkursa nolikums, šeit >>>

http://www.drossinternets.lv/page.php?id=311
http://www.drossinternets.lv/upload/konkurss/videokonkurss/videoklipu_konkursa_nolikums_11-2012.pdf
 


Di-dancers gūst panākumus

Balvu bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju studija Di-dancers ir aktīvi uzsākusi deju sezonu. Dejotājiem ir svarīgi piedalīties un gūt pieredzi mūsdienu deju sacensībās, tāpēc 16.novembrī Dita Niperes deju studijas 6 solisti un deju grupa Didancers crew devās uz Rēzekni, kur jau trešo gadu notika Mūsdienu deju konkurss festivāls „Latgales kauss”. Šogad pasākumā piedalījās Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas ,Maltas, Jēkabpils ,Balvu mūsdienu deju grupas un individuālie dejotāji, sacenšoties hip hop, housa un streetdance šovu deju stilos.
Savā vecuma grupā sešu mūsdienu deju grupu konkurencē 2.vietu izcīnīja Di dancers crew dejotāji. Panākumus guva solisti vecuma grupā līdz 11 gadiem - Evelīna Sirmace ieguva 1.vieta, Anna Elīza Buglova -2.vietu, Katrīna Buglova –3. vietu .
Pēc gūtajiem panākumiem dejotāji, enerģijas pilni, gatavojas Latvijas mūsdienu deju čempionātam, kas notiks decembrī Rīgā, iestudē deju koncertiņu uzvedumam „Ziemassvētku vecīša meklējumos”, ir pieteikušies XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju ietvaros paredzētajam Mūsdienu deju lieluzvedumam un ar nepacietību gaida jaunās deju zāles atklāšanu Balvu bērnu un jauniešu centriņā.
 


BBJC jaunieši iepazīst dažādas profesijas

Lai rudens brīvdienas būtu saturīgas un lietderīgi pavadītas, mēs, jaunie „Kalmāra’’ biedri, izvirzījām mērķi aktīvi darboties visu nedēļu. Mūsu plāns bija apmeklēt Balvu pilsētas iestādes, tikties ar tur strādājošo profesiju pārstāvjiem un izzināt viņu darba specifiku. Savās iniciētajās aktivitātēs nolēmām piesaistīt draugus, paziņas un domubiedrus. Jāsaka, esam ieguvēji, jo redzētais un dzirdētais radīja priekšstatu par satikto profesijas pārstāvju darba ikdienu, iestādes darba organizāciju, struktūru, vēsturi.
Lielu paldies sakām par iespēju pabūt un uzzināt daudz ko jauna Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas komandierim Guntim Magonem, „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” izpilddirektorei Evai Smirnovai, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniecei Ritai Kravalei, Balvu rajona tiesas priekšsēdētājam Eduardam Veisam, SEB bankas Balvu filiāles vadītājai Diānai Bordānei un, protams, mūsu ”Kalmāra” krustmātei Inārai Frolovai, par mūsu idejas atbalstu.


„Balvu maiznieks” svin dzimšanas dienu

„Kalmārs” joprojām atbalsta „Balvu maiznieka’’ aktivitātes. Šoreiz divi no mūsu vidus – Rinalds Kindzulis un Mairis Leons – pielietoja visu savu atraktivitāti, vadot 29 gadu jubilejas pasākumu maizes kombināta veikaliņā. Šajās aktivitātēs ietilpa maizes degustācija, kā arī loterija, kurā varēja piedalīties ikviens, kurš iepirkās virs 5 Ls. Daži no loterijas dalībniekiem varēja būt īpaši apmierināti, jo tika vinnēts gan lielais svētku kliņģeris, gan grozs, pilns ar „Balvu mazinieka” labumiem. Galvenie Rinalda un Maira ieguvumi ir iespaidīgās zināšanas: „Tagad mēs par maizi zinām pilnīgi visu!”. Tāpat puiši novērtēja, maizes veikaliņa popularitāti. Tās dienas laikā iegriezās ļoti daudz pircēju, kuri tad arī varēja piedalīties degustācijā un loterijā.

Veiksmi un panākumus vēlot, sveicam „Balvu maiznieku dzimšanas” dienā!
 


Mūsu Latvija

Gada patriotiskākās nedēļas vidū Balvu Bērnu un Jauniešu centra kolektīvs jeb Olita Loseva, Ināra Frolova, Alise Matule un Dita Nipere bija sarīkojušas atraktīvu pasākumu - viktorīnu „Mana Latvija”. Tajā piedalījās sešas komandas ar pieciem dalībniekiem katrā: Balvu amatniecības vidusskola, Rugāju novada vidusskola, Bērzpils vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Di-dancers dejotājas un „Kalmāra” jaunieši. Viktorīna šoreiz nebija tāda veida, kā ierasts redzēt. Organizētāji iztika bez sarežģītiem vēstures faktiem, jo nopietnas lietas, lai paliek skolai, jauniešu centrs ir domāts, lai atpūstos un jautri un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Tieši tādēļ uzdevumi bija sagatavoti tādi, kas rosināja iesaistīties, aktīvi darboties un, protams, domāt līdzi. Jauniešiem bija jāaizpilda neliels tests ar āķīgiem jautājumiem par Latviju, jāsaliek mūsu valsts himnas vārdi pareizā secībā un jāatrod skaidrojumi apvidvārdiem. Viens no visatraktīvākajām uzdevumiem bija latviešu dziesmu minēšana, kas komandām nesagādāja grūtība. Tieši otrādi, tas atkal pierādīja, ka esam dziedātāju tauta. Arī komandu kapteiņiem bija savi uzdevumi – jāsaliek pareizā secībā visi Latvijas prezidenti. Kā noslēdzošā aktivitāte bija svētku ēdiena receptes izveide, kas sastāv no komandu dalībnieku vārdu un uzvārdu pirmajiem burtiem. Te nu sanāca pilns galds ar dažādiem labumiem, sākot no čeburekiem līdz pat ananasu tortei, tomēr visoriģinālākais bija žūrijas izveidotā Latvijas svētku boles recepte. Žūrija visu pasākuma laiku sastāvēja no Bērzpils vidusskolas skolotājām Anitas Stepanovas, Valentīnas Vogules, Rugāju vidusskolas skolotāja Imanta Vītola. Viņi arī bija tie, kuri sasummējot visus viktorīnas iegūtos punktus kopā noteica uzvarētājus, kas šoreiz bija Balvu amatniecības vidusskolas komanda „Amatnieki” Lai arī uzvarētāji bija vieni, pie balvām tika visi, bet galvenās no tām bija labi pavadītais laiks, jaunas zināšanas un svētku kūka.


Rīko aktīvu pasākumu par Balvu maizes tapšanu

Skolēnu rudens brīvdienu nedēļas noslēgumā īpašu pasākumu bija sarīkojis jauniešu klubs „Kalmārs”, kas ir sācis savu sadarbību ar Balvu maizes kombinātu. Jaunieši piektdien devās uz bērnudārzu „Sienāzītis”, kur, tiekoties gan ar sienāzēniem, gan ar grupiņu no bērnudārza „Pīlādzītis”, stāstīja par Balvu maizi un iepazīstināja ar īpaši bērniem radīto baltmaizi ar burkāniem.
Ievads bija atraktīva prezentācija, kurā jaunieši izskaidroja, kas ir maize, no kā tā top un ko piedāvā „Balvu maiznieks”. Prezentācijas laikā, bērniem tika uzdoti dažādi jautājumi, un par pareizām atbildēm viņi saņēma nozīmītes, kuras krājot, labākie pasākuma beigās saņēma balviņas. Bērnus iesaistīja arī dažādās spēlēs un aktivitātēs –bija jāuzzīmē pasaka par maizīti un jāatmin katrai maizei atbilstošās etiķetes. Lielu prieku sagādāja „Balvu maiznieka” jauno produktu - nātru maizes un īpašās „Bērnu baltmaizes” – degustācija. Ar skaļu un vienbalsīgu „Jā!” no bērnu puses tika apstiprināts jautājums „Vai Jums patika?” un tika norunāta nākamā „Kalmāra” un bērnudārzu tikšanās. 


Piesaki jaunieti „Jauniešu gada balvai 2012”


Balvu Bērnu un jauniešu centra Logo konkurss


Jaunietis Balvu novadā

28. oktobrī Balvu bērnu un jauniešu centrs rīkoja konferenci novada jauniešiem „Jaunietis Balvu novadā”
Uz konferenci bija ieradušies jaunieši no Balvu pilsētas, Kubulu, Briežuciema, Lazdukalna, Krišjāņu, Tilžas, Vectilžas un Bērzpils pagastiem.
Jaunieši tika iepazīstināti ar Balvu bērnu un jauniešu centra piedāvātajām aktivitātēm, uzzināja, cik jauniešu ir pagastos un kāda ir viņu nodarbošanās.
Konferences darba gaitā Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra vadītāja Maruta Castrova jauniešiem pastāstīja par izglītības iegūšanas iespējām Balvu novadā. Par jauniešu bezdarba problēmām, aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un to mazināšanu runāja Balvu filiāles NVA vadītāja Sandra Kindzule. Gulbenes novada jaunatnes lietu speciāliste Liene Dembovska klātesošos iepazīstināja, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni Gulbenes novadā. Par būtiskākajām problēmām un nozīmīgākajiem sasniegumiem informēja novada skolu pašpārvalžu pārstāvji. Ar aktivitātēm jauniešu nevalstiskajās organizācijās (NVO) iepazīstināja Katrīna Sprudzāne NVO „Raibais kaķis”(Balvi), Evija Kaša NVO „Dynamite”(Briežuciems), Mairita Rakstiņa NVO „Spiļkas”(Bērzpils).


Pie kafijas tases par politiku

21.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā (BBJC), notika jau otrā Balvu novada jauniešu un novada pašvaldības pārstāvju diskusija neformālā gaisotnē pie kafijas, tējas un cepumiem. Šīs tikšanās mērķis bija veicināt jaunatnes un lēmumu pieņēmēju sadarbību, lai atskatītos, kas ir paveikts vai gluži pretēji nav paveikts šo septiņu mēnešu laikā kopš pirmās tikšanās reizes aprīlī.
Diskusija “Kafija ar politiķiem” tiek īstenota projekta „Skaties tālāk” ietvaros. To finansē Latvijas – Šveices programma. Projektu organizē un realizē Liepājas jauniešu biedrība „NEXT” sadarbībā ar Gulbenes jauniešu kulbu „Dēms”, kura pārstāve Kristīne Ļeontjeva Balvu novada jauniešus un Balvu novada pašvaldības pārstāvjus iepazīstināja ar šo ideju – „Kafija ar politiķiem”, kuras pirmsākumi meklējami Vestervikas (Västervik) pilsētā Zviedrijā un ir Liepājas jauniešu biedrības „NEXT” Latvijā adaptēta metode.


Di-dancers dejotāju sasniegumi

13.novembrī Rīgā LMDA Mūsdienu deju sacensībās "Dancessimus 2011 " piedalījās Balvu bērnu un jauniešu centra deju studija "Di-dancers".
Vadītāja Dita Nipere stāsta,ka sacensībās piedalās Latvijas spēcīgākie mūsdienu deju skolu un studiju audzēkņi.Dejotājiem,kuri ir guvuši augstus rezultātus šajās valsts līmeņa sacensībās,ir tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas un pasaules mūsdienu deju čempionātos.
Dejotāji piedalās dažādās deju kategorijās,un konkurence ir liela,jo solistiem ir jāsacenšas ar tikpat talantīgiem 30 un vairāk dejotājiem.Studijas vadītāja atzīst,ka ir liels gandarījums,ka audzēkņi ir atgriezušies ar tik augstiem sasniegumieim:


Iepazīstot cirka pasauli

4. novembrī Balvu bērnu un jauniešu centrā tikās klauni, dzīvnieku dresētāji un žonglieri no Eglaines, Balvu un Stacijas pamatskolām. Konkursa dalībnieki piedalījās erudīcijas spēlē, izzinot cirka žanrus, Rīgas cirka vēsturi, paši mācījās cirka triku un prezentēja to. Skolēni aizrautīgi grimēja viens otru, cenšoties iedzīvināt kādu no cirka tēliem.
Konkursa noslēgumā skolotāji ar bērniem gatavoja krāsainus taureņus.


Lauku atbalsta dienests informē par pieteikšanās termiņu pasākumā „Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2012.gada 30.novembrim notiek iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.
Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts par laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.


Lauku e-LAPA nedēļas aktualitātes

Lauku e-LAPA nedēļas aktualitātes var apskatīt šeit.


Lauku e-LAPA nedēļas aktualitātes

Lauku e-LAPA nedēļas aktualitātes var apskatīt šeit.


Starpkultūru nedēļas "Otrpus Vidusjūrai" ietvaros pasākumi arī Balvos

Vidusjūras (Turcijas un Izraēlas ) filmu vakars - studentu veidotām īsfilmām. Notiek trešdien 25.novembrī plkst.18:00 Balvu Bērnu un jauniešu centrā. Ja atnāksi tev būs iespējas izdzert tasīti tējas un praktizēt savas zināšanas angļu valodā, jo filmas ir angļu valodā. Notiks arī neliels konkurss, kura laikā būs iespēja dabūt nelielas balvas.


Iemūžini bildēs savu komiksa ideju

Konkurss 13-18.gadu jauniem jauniešiem
"Varonis jauniešu acīm"

Katrs atceras vēl tik nesenā bērnībā pirktos komiksus Donalds Daks, Nāriņa u.c. Tik labi uzzīmēt ir jāprot, toties stāsti un dažādas pasakas mēs izdomājam vai katru dienu. Mēs jums piedāvājam izdomāt stāstu un to iemūžināt bildēs – tā veidojot bilžu komiksu, kura galvenie varoņi esiet jūs paši.


Aktuāla informācija lauksaimniekiem – „Latvijas krājbanka” klientiem

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus nomainīt kontus AS „Latvijas krājbanka” uz kontiem kādā no citām bankām, lai Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem varētu pārskaitīt platību maksājumus.

Jau ziņots, ka, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu apturēt AS „Latvijas Krājbanka” finanšu pakalpojumu sniegšanu, Valsts kase līdz turpmākam paziņojumam nepieņems un neizpildīs maksājumu rīkojumus, kuros kā maksājuma saņēmēja konts būs norādīts AS „Latvijas Krājbanka” konta numurs.


Veicinās pašvaldību infrastruktūras un lauku teritoriju attīstību

22.novembrī zemkopības ministre Laimdota Straujuma tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju Andri Jaunsleini, lai pārrunātu turpmāko savstarpējo sadarbību. Tikšanās laikā A.Jaunsleinis atzinīgi novērtēja Zemkopības ministrijas ieceri izveidot zemes kreditēšanas programmu, kas palīdzētu lauksaimniekiem iegādāties zemi ar pazeminātiem kredītprocentiem un ar nosacījumu, ka tā tiek izmantota tikai lauksaimnieciskajai ražošanai.
„Šī programma veicinās lauku teritoriju attīstību, lauku saimniecību izaugsmi, izmantojot lauksaimniecības mērķiem arī pašreiz neapstrādātās zemes platības. Lauku teritorijās labāk attīstīsies arī uzņēmējdarbība tieši lauksaimniecības jomā, un visbeidzot, kas ir ļoti būtiski mūsu laukiem- saglabāsies arī apdzīvotība tajos,” uzsvēra A.Jaunsleinis. Savukārt zemkopības ministre aicināja arī Pašvaldību savienības pārstāvjus aktīvi iesaistīties programmas izstrādē. Plānots, ka programma varētu tikt izstrādāta 2012.gadā.


Precizē pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu lauksaimniekiem 2011/2012. saimnieciskajā gadā

22. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2011. gada 3. maija noteikumos Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”.
Ņemot vērā to, ka 2011./2012. saimnieciskajā gadā klimatiskie apstākļi lauksaimnieciskai ražošanai nav bijuši labvēlīgi un lauksaimniekiem papildus bija nepieciešams neplānots dīzeļdegvielas daudzums gan pavasarī, pārsējot labību, gan rudenī, novācot ražu, izmaiņas noteikumos paredz precizēt šajā saimnieciskajā gadā maksimālo dīzeļdegvielas apjomu, kam tiek piemērots akcīzes atbrīvojums līdz 97 858 600 litriem.
Par papildus dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu Lauku atbalsta dienests (LAD) lēmumu pieņems līdz 2011. gada 30. decembrim, piemērojot proporcionālo samazinājumu, kas pēc šī brīža LAD datiem būs ap 97 l/ha.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40230184&mode=mk&date=2011-11-22


Aptauja par Lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014-2020.gadam

Tuvojoties nākamajam plānošanas periodam (2014-2020.gadam), Zemkopības ministrija (ZM) ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai, līdz ar to ir sagatavojusi aptaujas anketu viedokļu apzināšanai par attīstības politiku, situācijas novērtējumu nozarēs un atbalsta aktivitātēm šajā periodā. Tāpat aptaujas gaitā plānots apzināt viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli nākamajam plānošanas periodam ZM partneru un nozarē iesaistīto skatījumā.


Veicinās kartupeļu ražības palielināšanos un kvalitātes uzlabošanos

8. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumos Nr.365 „Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ierobežotu kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatību un panāktu vispārējās kartupeļu ražības palielināšanu un arī kvalitātes uzlabošanu.

Izmaiņas noteikumos paredz precizēt prasību par sēklas kartupeļu atjaunošanu katru gadu ar sertificētu sēklu, nosakot, ka sertificēts sēklas materiāls katru gadu jāstāda 10% apjomā no kopējās ar kartupeļiem apstādāmās platības. Tāpat arī tiek precizētas situācijas, ja ar sertificētu sēklu tiek apstādītas platības 15% – 100% apjomā no kopējās kartupeļu audzēšanas platības. Izmaiņas noteikumos arī paredz, ka kartupeļu audzētāji saimniecībā stādīšanai drīkst izmantot kartupeļus ne ilgāk kā divus gadus pēc kartupeļu sertifikācijas.


Laimdota Straujuma: Baltijas valstīm jācīnās vienoti par taisnīgiem tiešajiem maksājumiem

Pirmdien, 7. novembrī zemkopības ministre Laimdota Straujuma dosies darba vizītē uz Briseli, kur piedalīsies visaugstākā līmeņa Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniecības amatpersonu konferencē „Kopējās lauksaimniecības politikas reforma”. Kā zināms, Latvija kategoriski nepiekrīt Eiropas Komisijas (EK) pašreizējam priekšlikumam par tiešo maksājumu apjomu dalībvalstu lauksaimniekiem nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam, saskaņā ar kuru Latvijas lauksaimnieki arī turpmāk tiktu diskriminēti ar viszemākajiem tiešajiem maksājumiem un būtu nostādīti nevienlīdzīgos konkurences apstākļos attiecībā pret citu dalībvalstu lauksaimniekiem. Latvijas prasība Kopējās lauksaimniecības politikas reformas tiešo maksājumu jautājumā ir, ka pēc 2013. gada jānosaka, ka katrai dalībvalstij būtu jāsaņem vismaz 80 procenti un ne vairāk par 120 procentiem no ES vidējā līmeņa.


Zivju dīķi sagatavoti ziemošanai? Vēl ir laiks veikt uzlabojumus.

Oktobra nogalē LLKC Balvu nodaļā notika seminārs par Zivju dīķu gatavību ziemošanai un pēdējiem darbiem zivju piebarošanā zivju sugām , kas ziemošanas laikā barību neuzņem, ir maz aktīvas. Mums pazīstamais lektors A/S Nagļi galvenais zivkopis Anatolijs Jesko stāstīja par darāmajiem darbiem dīķsaimniecībā.


Sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansus

Otrdien, 1. novembrī Lauku atbalsts dienests (LAD) sāks lauksaimniekiem izmaksāt vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumus.

„Kopumā vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumos novembrī lauksaimnieki saņems 45,5 miljonus latu, kas ir ievērojams atbalsts lauksaimniecības nozarei. Esmu gandarīta, ka Eiropas Komisija atļāva Latvijai avansa maksājumus sākt vienu mēnesi agrāk, kā rezultātā mūsu lauksaimnieki ātrāk iegūs papildus apgrozāmos līdzekļus,” uzsver zemkopības ministre Laimdota Straujuma.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei