Konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā” nominanti

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Pirmdiena, 22 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Oktobris 2018 11:45

1. Gada lauksaimnieks

z/s “IESALNIEKI”, īpašnieks Pēteris Ločmelis, Briežuciema pagasts
z/s “Dobenieki”, īpašniece Liene Ivanova, Balvu pagasts
Lilita un Juris Kvitkas (piena un zīdītājgovju saimniecība), Tilžas pagasts

2. Novada tēla popularizētājs

SIA “Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi
z/s “SĪĻI”, īpašniece Biruta Circene, Kubulu pagasts
b/a “Motoklubs Spieķi vējā”, Andis Grāvītis, Balvi
SIA “AMATI projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva, Balvi
Skaidrīte un Ēriks Kaši (ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči”), Tilžas pagasts
SIA “Wake up”, valdes loceklis Jānis Jauntēvs, Balvu pagasts/Balvi
IK “Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts
SIA “Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi
Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”), Tilžas pagasts

3. Gada jaunais uzņēmējs

Līga Stāmere, grafiskais dizains un karikatūras, www.facebook.com/ligaskarikaturas), Balvi
Edgars Baugulis (laivu noma Krastmala), Balvi
Vineta Jurjāne (radošā māja “Upene”), Balvi
Juris Klimovičs (piemājas saimniecība “Akmentiņi”), Kubulu pagasts
Artūrs Sārtaputns (uztura zinātnes, veselības un sporta studija), Balvi
SIA “Wake up”, valdes loceklis Jānis Jauntēvs, Balvu pagasts/Balvi
Elvis Supe (graudkopība, lopkopība, aitkopība), Bērzkalnes pagasts
SIA “Veiks”, valdes priekšsēdētājs Jānis Igaunis, Kubulu pagasts
z/s “Ezeri”, īpašnieks Gunārs Voits, Briežuciema pagasts

4. Gada pakalpojumu sniedzējs

SIA “AMATI projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva, Balvi
SIA “Aiva V”, valdes priekšsēdētājs Vairis Bukšs, Kubulu pagasts
SIA “Liepas Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts
SIA “Duets ZA”, valdes locekle Zigrīda Lizinska, Balvi
IK “Ziemeļaustrumu tilts”, Balvi
IK “Ziedu Laumiņa”, Velga Krastiņa, Balvi
IK “Tilžas aptieka”, Indra Studente, Tilža
Inese Griestiņa, veterinārste Balvu novadā

5. Gada tirgotājs

Māris Mačs (piemājas saimniecība Ozollapas), Kubulu pagasts
SIA “Tik-Tak 1”, valdes loceklis Pēteris Annuškāns, Balvi
Zaiga un Miervaldis Jaudzemi (“Agre Sports” veikals), Balvi
SIA “RILO”, valdes priekšsēdētāja Inese Šaicāne, Balvi
SIA “LEKOS”, valdes locekle Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts/Balvi
SIA “KV9”, Kristaps Vanags, Vīksnas pagasts/Balvi

6. Gada mājražotājs/amatnieks

Arnita Melberga, mājražotāja, Balvi
Andris Ločmelis, amatnieks, Briežuciema pagasts
z/s “Silaunieki”, Rutta Silauniece, Tilžas pagasts

7. Gada ģimenes uzņēmums

SIA “Eco Fabrika”, valdes priekšsēdētājs Guntars Šults un valdes locekle Dace Šulta, Balvi
SIA “Technical Textiles”, valdes loceklis Guntars Šults, Vīksnas pagasts/Balvi
z/s “Vecrubeņi”, Vija un Jānis Jermacāni, Tilžas pagasts
Skaidrīte un Ēriks Kaši (piemājas saimniecība “Ezerlīči”), Tilžas pagasts
z/s “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedītes, Vectilžas pagasts

8. Gada darba devējs

SIA “Rūtas LB”, valdes locekle Līga Bondare, Bērzpils pagasts

SIA “GG FABRIKA”, valdes loceklis Agnis Krūzītis, Balvu pagasts/ Kubulu pagasts

SIA “Kalna nami”, valdes loceklis Pēteris Igaunis, Kubulu pagasts

SIA “Liepas Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts

SIA "Senda Dz", valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi                 

Vērtēšanas komisija, saskaņā ar Konkursa nolikumu, turpina darbu pie nominantu atlases apbalvošanai. Uzvarētāji tiks godināti pasākumā “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2018”, kurš notiks Kubulu kultūras namā 2018. gada 23. novembrī.

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldība
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka
26461435

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei