Biznesa ideju autori tiekas informatīvā seminārā

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Trešdiena, 21 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Februāris 2018 09:39

Lai uzzinātu vairāk par piemērotāko atbalsta veidu, biznesa ideju autori un jaundibināti komersanti 20. februārī Balvos tikās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora rīkotajā informatīvajā seminārā “No idejas līdz biznesam” par biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu.


Atklājot semināru, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktore Liene Ivanova teica: „Mēs, kā pašvaldības aģentūra, esam ļoti ieinteresēti, lai Balvu novadā attīstās uzņēmējdarbība, lai cilvēki atgrieztos novadā, kur attīstītu savus uzņēmumus, radot darba vietas un pievienoto vērtību reģionam.”
Arī Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot topošos uzņēmējus, semināra apmeklētājus, teica: „Balvu novada pašvaldība ir par to, lai attīstība būtu ikvienā nozarē. Arī šī gada budžetā esam paredzējuši finansiālus līdzekļus jaunu biznesa ieceru īstenošanai, tāpēc aicinu nekautrēties un savas idejas iesniegt arī novada pašvaldībā, jo gribam palīdzēt atbalstīt kādu perspektīvu jauno uzņēmēju. Novēlu, lai jūs neapstātos, lai savas idejas realizētu dzīvē un lai šīs dienas sarunas ir kā viena no starta pozīcijām uz turpmāko darbu!”
Semināra apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par LIAA biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu un uzņemšanas kārtību Rēzeknes biznesa inkubatorā, kā arī praktiskus ieteikumus biznesa ideju attīstībai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Pieredzes stāstu rubrikā “Lūst vai plīst” jau esošie biznesa inkubatora dalībnieki stāstīja savu pieredzi par veiksmēm un neveiksmēm biznesa uzsākšanā. Šoreiz pieredzē dalījās Guntars Šults no SIA „Technical Textiles”, Ivars Saide no SIA „Čivix” un ādas izstrādājumu ražotājs Andris Ločmelis.
Pēc semināra bija pieejamas individuālās konsultācijas par pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkubatorā un LIAA pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.
Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inkubatoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. 2017. gadā noslēgti vairāk nekā 40 līgumi par pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņemšanu. Biznesa ideju autori uzņēmējdarbības attīstību plāno kokapstrādes, ādas apstrādes, dizaina un IT, auto remonta un citu pakalpojumu jomā, savukārt uzņēmumi, kuri jau veiksmīgi uzsākusi saimniecisko darbību, pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares. Lielākā daļa no inkubatora dalībniekiem ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada, bet 6 dalībnieki ir no Ziemeļlatgales.
Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka biznesa inkubatoru programmā netiek atbalstītas šādas nozares: zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles. Pirmsinkubācijā pretendentu pieteikšanās notiek pastāvīgi, bet tuvākā uzņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai plānota 11.aprīlī.
Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori.

GALVENĀ.jpg_DSC0048.jpg_DSC0051.jpg_DSC0056.jpg_DSC0059.jpg_DSC0065.jpg_DSC0069.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems